Asociatia Centrul pentru Politici Publice din Cluj-Napoca, anunţa încheierea proiectului „Susţinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii şi politici publice locale durabile”.
Proiectul a fost co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40720.

Valoarea totala a proiectului (fara TVA) a fost de 463.746,00 lei, din care:

  • 454.471,08 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
  • 9.274,92 lei – co-finantarea eligibila a beneficiarului.

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Asociaţia AGES (Satu-Mare), Asociaţia AREA3 (Cluj-Napoca), Asociaţia KALOT (Miercurea-Ciuc), Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat (Cluj-Napoca) şi Asociaţia PLUSMINUS (+/-) (Cluj-Napoca).


Obiectivul general al proiectului a fost îmbunatatirea procesului de elaborare participativa a politicilor publice la nivelul comunitaţilor locale prin cresterea capacitatii organizatiilor partenere de a identifica nevoile comunitatilor în care activeaza si de a planifica si implementa actiuni sustenabile, în parteneriat cu autoritatile publice, privind strategiile locale pentru perioada 2014-2020.

Scopul proiectului a fost creşterea capacitaţii ONG-urilor de a dezvolta propuneri de planuri de acţiune şi strategii cu un impact semnificativ în societate.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 35 de angajaţi, membrii şi voluntari din cadrul organizaţiilor partenere în proiect şi a beneficiarului. Proiectul a influenţat de asemenea comunitatea locala, care va beneficia de îmbunataţirea calitaţii politicilor publice locale şi de mai multe oportunitaţi de participare în procesul decizional.

Principalele activitati ale proiectului au fost:

  • Organizarea unui program de instruire format din 6 module (Politici Publice, Planificare Strategica, Managementul Proiectelor, Achiziţii Publice, Formator, Comunicare şi PR pentru sectorul ONG), urmat de workshop-uri practice;
  • Participarea membrilor ONG-urilor care au beneficiat de programul de formare la consultari şi prezentari publice locale şi elaborarea a 4 propuneri de politici publice în domeniile lor de expertiza pentru perioada 2014-2020
  • Organizarea în luna septembrie 2013 a unei conferinţe la Cluj-Napoca cu participarea unor reprezentanţi ai organizaţiilor non-profit şi a unor reprezentanţi ai autoritaţilor publice locale cu tema „Consolidarea relaţiilor dintre ONG-uri şi instituţiile publice
  • Dezvoltarea unui Incubator de Politici Publice online prin care se va asigura accesul la carţi, cercetari de specialitate şi expertiza în domeniul politicilor publice
  • Realizarea de materiale informative privind dezvoltarea durabila, egalitatea de şanse şi distribuirea lor catre cetateni.

Proiectul s-a desfaşurat pe o perioada de 12 luni (15.11.2012-15.11.2013). Locul de desfasurare al proiectului: Regiunea Nord-Vest şi Centru, România.

Prin implementarea proiectului au fost obţinute urmatoarele rezultate: instruirea a 56 de angajaţi şi voluntari ai organizaţiilor partenere în proiect în domeniile Politici Publice Locale, Planificare Strategica, Achiziţii Publice, Formator, Managementul Proiectelor şi Comunicare şi PR pentru sectorul ONG, dezvoltarea unui Incubator de politici publice în cadrul CENPO; facilitarea dialogului între sectorul ONG şi cel al administraţiei publice locale, crearea unui ghid în domeniile Planificare strategica şi Politici publice locale şi elaborarea unei serii de propuneri de politica publica descrise mai jos.

Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat propune o politica publica de creştere a frecvenţei de aplicare a metodelor de educaţie non-formala în învaţamântul public, iar Asociaţia AGES din Satu Mare propune creşterea accesului la informaţii provenind din studii, cercetari, analize şi strategii referitoare la judeţul Satu Mare, pe de-o parte prin asigurarea accesului la o platforma online care sa reuneasca aceste studii şi cercetari, iar pe de alta parte prin promovarea transparenţei informaţiilor disponibile în urma realizarii acestora în rândul proprietarilor/deţinatorilor studiilor. Alte exemple de propuneri dezvoltate în proiect sunt: înfiinţarea unei linii de finanţare dedicate organizaţiilor cu rezultate excepţionale, realizarea unui ghid naţional de bune practici ale ONG-urilor intitulat  „Excelenţa în dezvoltare”, recunoaşterea meritelor organizaţiilor cu rezultate deosebite prin organizarea unei festivitaţi de premiere a ONG-urilor de succes şi profesionalizarea sistemului de recunoaştere a calităţii organizaţiilor prin certificarea excelenţei acestora.

Aşadar, la nivelul comunitatilor locale din Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc şi Satu Mare, proiectul determina creşterea capacităţii organizaţiilor non-profit de a iniţia parteneriate cu autoritaţile locale şi de a înainta propuneri de politici publice.