Analiza și propunerea de faţă vizează reglementarea la nivelul regulamentelor de organizare și funcţionare (ROF) ale consiliilor judeţene a procedurilor de depunere a rapoartelor de activitate ale consilierilor judeţeni. Propunerea se bazează pe analiza prevederilor în ROF-uri privind procedurile care reglementează cadrul gestiunii raportelor de activitate ale consilierilor județeni, în corelaţie cu analiza modalităţilor practice de conformare a consilierilor judeţeni cu prevederile legale în vigoare şi a practicilor consiliilor judeţene din România în acest domeniu.

Necesitatea analizei normelor aplicate la nivelul consiliilor județene este justificată de faptul că rata de depunere a rapoartelor de activitate pentru perioada 2012-2014 este foarte scăzută (40,73%) și putem observa că această situație a rămas neschimbată în timp, fiind comparabilă cu perioada 2004-2007 când rata de raportare a fost de 34,34% (Stănuş, Pop, și Suciu 2009).

Analiza ROF-urilor obținute de la 39 dintre consiliile județene relevă că 12, adică aproape o treime din consiliile județene (Argeș, Brașov, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj și Vâlcea), nu au transpus nicio normă privind obligativitatea consilierilor județeni de a prezenta un raport anual de activitate. Mai mult, ROF-urile consiliilor județene din Harghita și Constanța nici măcar nu sunt disponibile neîngrădit publicului. Dintre cele nouă consilii judeţene fără rapoarte de activitate depuse patru, adică Argeș, Dolj, Maramureș, Prahova, sunt și cele fără nicio reglementare. Niciun raport de activitate nu a fost depus în județul Constanța de la al cărui consiliul judeţean nu am putut obţine nici măcar regulamentul de organizare şi funcţionare. Lipsa transpunerii prevederilor privind obligativitatea elaborării și prezentării unui raport de activitate anual de către consilierii județeni nu pare a fi un obstacol în elaborarea și publicarea rapoartelor peste valoarea medie națională în cazul CJ Brăila (46,15%), CJ Iași (58,77%), CJ Satu Mare (77,78%), CJ Sălaj (78,26%) și CJ Vâlcea (91,92%). Totuși, un număr semnificativ de consilieri își neglijează această sarcină, iar ROF-urile nu conferă instrumente de control, verificare și sancțiuni în cazul neconformării cu prevederilor legale în vigoare aferente.

Puteți descărca recomandarea de aici.