Proiectul “Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, implementat de Asociaţia Centrul pentru Politici Publice, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sighişoara, a fost finalizat în 22 septembrie 2010.
Dintr-o perspectivă calitativă, principalele rezultate ale acestui proiect s-au structurat pe două direcţii: rezultate la nivelul autorităţii publice locale din municipiul Sighişoara şi rezultate durabile / pe termen lung la nivelul comunităţii.
La nivelul autorităţii locale, proiectul a produs următoarele efecte:
– Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a expertizei aparatului propriu al autorităţii publice locale în domenii identificate ca deficitare prin strategia proprie de dezvoltare , cu accent pe dezvoltare locală şi elaborarea politicilor publice locale.
– Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi serviciilor publice prin realizarea unor schimbări semnificative la nivelul proceselor interne asociate elaborării de politici publice locale. Aceste schimbări la nivelul proceselor interne asociate elaborării de politici publice locale vor fi fundamentate pe o diagnoză a procesului actual de elaborare a politicilor publice locale şi optimizate în cadrul etapei de activităţi de suport oferite de către organizaţia solicitantă.
– Schimbări semnificative la nivelul interfeţei autorităţii publice locale în relaţia cu cetăţenii, determinate de accentul pe procesele participative / interactive de luare a deciziilor locale.
La nivelul comunităţii, proiectul a produs:
– Creşterea pe termen mediu şi lung a calităţii politicilor publice locale, ca urmare creşterii capacităţii instituţionale în domeniul elaborării politicilor publice locale şi deschiderii tuturor etapelor de elaborare a acestora către cetăţeni.
Dintr-o perspectivă cantitativă, proiectul a atins următori indicatori de performanţă:
– 270 de zile de instruire efectuate de participanti;
– Un document de diagnoză a procesului de elaborare a politicilor publice la nivelul unei autorităti publcie locale;
– Doua chestionare de evaluare a nevoilor de instruire pentru functionarii publici;
– Doua materiale de curs elaborate in cadrul proiectului;
– Doua materiale informative privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse, distribuite in 2000 de exemplare;
– Doua evenimente de promovare;
– Personal cu certificate de calificare acreditate CNFPA – 45;
– Patru propuneri de politică publică locală elaborate de functionarii publici instruiti în cadrul proiectului în perioada aferentă activitătilor de suport;
– 2000 de materiale informative despre egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă;
– 10 întâlniri ale echipei de proiect cu funcţionari publici, în cadrul activităţilor de suport;
– Un document de policy-paper în care se găsesc  prezentarea Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, prezentarea  proiectului, dar şi câteva propuneri de politici publice elaborate în cadrul cursurilor de formare a funcţionarilor publici din Sighişoara.